Kada mokra tla nabubre, a ne mogu se širiti nadolje ili ustranu, počinju se podizati, što je suprotnost slijeganju. Iako može biti riječ o relativno malim pomacima, podizanje temeljnog tla može uzrokovati ozbiljna strukturna oštećenja. Keller može ponuditi najbolje rješenje za stabilizaciju objekata u tom pogledu.