Injektirani se beton koristi za brtvljenje i podupiranje samostojećih okomitih ili nagnutih površina iskopa. Injektirani beton (torkret, shotcrete) obično se upotrebljava u kombinaciji s pasivnim sidrima.

injektirani-beton

Uobičajeni načini upotrebe

Zaštita građevinskih jama i povezivanje s pasivnim sidrima
Osiguravanje kosina i nasipa i povezivanje s pasivnim sidrima
Površinsko brtvljenje
Podrumski zidovi
Izrada tunela
Kao ispuna zidova između ubušenih pilota

Postupak

Injektirani beton doprema se putem cjevovoda na mjesto ugradnje, gdje se pneumatski nanosi iz injekcijske mlaznice i komprimira udarnom energijom. Može se upotrebljavati i pri suhom i pri mokrom postupku injektiranja.

U procesu suhog injektiranja suha se smjesa sastavljena od cementa, punila i akceleratora stvrdnjavanja pneumatski prenosi iz tlačnog silosa u injekcijsku mlaznicu, gdje se miješa s vodom i nanosi na zid. Tom se metodom mogu premostiti velike udaljenosti između mjesta skladištenja i samog područja ugradnje.

U procesu mokrog brizganja sve se komponente najprije miješaju i pomoću pumpe za beton dovode do injekcijske mlaznice. Tom se metodom može ostvariti ujednačenija kvaliteta, a velike se površine za ugradnju mogu obraditi u kratkom vremenu. Druga prednost u odnosu na suhi proces injektiranja jest znatno manje odbijanje materijala prilikom ugradnje. Za ekonomičnu primjenu postupka potrebne su velike količine, odnosno velika područja za ugradnju. Ne koristi se u nestabilnim, visokokohezivnim tlima i ispod razine podzemnih voda.

Prednosti

Nisu potrebni veliki radovi na izradi oplata
Može se izvesti s unaprijed pripremljenim betonom i/ili betonom zamiješanim na mjestu izvedbe
Provjerena, ekonomična i vremenski učinkovita mogućnost izvedbe
Ekonomski povoljna varijanta osiguravanja iskopa u kombinaciji s pasivnim sidrima
Lako se prilagođava postojećim površinama

Osiguranje kvalitete

Imamo dugogodišnje iskustvo u izvođenju ovog postupka te smo odgovarajuće kvalificirani, a te su odlike, uključujući i pridržavanje relevantnih standarda proizvodnje, presudne za kvalitetu izvedbe injektiranog betona. Daljnja provjera kvalitete izvedbe provodi se ispitivanjem početne čvrstoće betona ispitnim čekićem za beton i uzimanjem uzoraka za ispitivanje konačne tlačne čvrstoće.