Tehnologija mlaznog injektiranja počela se koristiti 1979. godine, kada je njemačka tvrtka Keller Grundbau dobila potrebnu licencu iz Japana i uvela sustav izvedbe Soilcrete®. Tijekom godina tehnologija se intenzivno razvijala do te mjere da je danas moguće projektirati i sigurno realizirati najzahtjevnije geotehničke projekte. Tehnika podrazumijeva zamjenu finih čestica u temeljnom tlu cementnom otopinom pomoću inducirane erozije temeljnog tla cementnom otopinom pod visokim tlakom.

mlazno-injektiranje-soilcrete

Uobičajeni načini upotrebe

Temeljenje objekata
Osiguravanje građevinskih jama, potporne konstrukcije
Okomito i vodoravno brtvljenje
U situacijama kada je pomoću najmanje garniture za bušenje prići kroz otvor širok 0,9 m ili je potrebno bušiti do dubine od 50 m

Postupak

Mlazno injektiranje može se izvesti primjenom jednofaznog (Mono), dvofaznog (Duplex) i trofaznog (Triplex) sustava. Odabir ovisi o sastavu tla: Duplex sustav u pravilu se koristi na pjeskovitim i šljunkovitom tlu, a Triplex sustav može se koristiti na glinovitom i glinovito-muljevitom tlu koje je najprije potrebno „razrezati” i dovoljno razrijediti mlazom vode pod tlakom da bi materijal mogao izlaziti na površinu u obliku povratne otopine. Jednofazni se sistem samostalno više ne upotrebljava u praksi. Keller je razvio i koristi jednofazni sustav u kombinaciji s čekićem na vodeni pogon tamo gdje je u jednom koraku/fazi moguće uz pomoć čekića/monitora bušiti do željene dubine i potom izvesti MI Soilcrete®.

Prvo se garniturom za bušenje buši do predviđene dubine. Nakon toga se opremom za Duplex mlazno injektiranje može u nepovoljnim temeljnim tlima, kao npr. glini, mlazom vode „razrezati” temeljno tlo i tako izgurati slab materijal na površinu u obliku povratne otopine. Monitor, odnosno okvir za bušenje zatim se vraća na konačnu dubinu mlazno injektiranog Soilcrete® stupnjaka te se uz predviđene parametre pod visokim tlakom počinje injektirati cementna otopina.

Prednosti

Pogodno za gotovo svako temeljno tlo, od gline do krupnog šljunka
Prilagodljivo za izvođenje čak i u zatvorenim prostorima poput podruma
Sposobnost zaobilaženja podzemnih instalacija
Može prodrijeti u dublje slojeve temeljnog tla neovisno o tome treba li obrađivati gornje slojeve
Često donosi uštedu vremena u odnosu na primjenu klasičnih tehnika.
Može se izvoditi bez ometanja ili prekidanja uobičajenih poslova (npr. u blizini željezničkih pruga ili na njima)

Osiguranje kvalitete

Kao pionir industrije Keller je 1979. godine doveo ovu tehnologiju na njemačko tržište, a danas se ona koristi u cijelom svijetu. Kontinuirani istraživački i inovacijski napori te stalna ulaganja u poboljšanje opreme učinili su tvrtku vodećom na tržištu i u samoj tehnologiji.

Kako bi postigao i kontrolirao odgovarajuću kvalitetu i geometriju izvedbe MI elemenata, Keller je u Austriji razvio i usavršio sustav pod nazivom ACI® – Acoustic Column Inspector®, koji u kombinaciji s inklinometarskim mjerenjem odstupanja svakog izvedenog MI elementa čini iznimno pouzdanu metodu kontrole kvalitete i izvedbe. Automatska kontrola proizvodnih parametara poput dubine, tlaka, protoka, brzine podizanja i rotacije monitora i okvira za bušenje elektronički se bilježe u stvarnom vremenu kako bi se osigurala tražena kvaliteta procesa.

ACI® – Acoustic Column Inspector®

Metoda ACI® koristi se za određivanje promjenjivih parametara prilikom izvedbe (brzina podizanja i rotacije okvira ili mlaznice s otopinom za npr. ciljni promjer D). Parametri se mogu precizno definirati duž cijele dubine MI elementa kako bi odgovarali sastavu tla.

Sustav provjere iznimno je jednostavan; pojednostavljeno, na ciljni se rub MI stupnjaka lijevo i desno na udaljenosti od npr. D/2 od središta do konačne dubine MI stupnjaka ubuše dvije čelične šipke na koje se postave akustični zvučni senzori. Prilikom izvedbe MI stupnjaka treba samo prilagoditi brzinu podizanja i rotacije okvira tako da MI mlaz cementne otopine neprekidno erodira do čelične šipke. Kada se dobiju ujednačeni zvučni signali duž cijele visine, izveden je MI stupnjak stvarnog promjera D.