HaloCrete® - Sanacija onečišćenja kloriranim ugljikovodicima tehnologijom mlaznog injektiranja.

HaloCrete®

Uobičajeni načini upotrebe

Na onečišćenim područjima (klorirani ugljikovodici, prolivena goriva itd.)
Za sanaciju onečišćenih područja

Postupak

HaloCrete® predstavlja sljedeći razvojni korak postupka mlaznog injektiranja Soilcrete®. U tehnologiji HaloCrete® formulacija otopine nadopunjava se na takav način da je moguća dubinska primjena reagensa koji omogućuju kemijsku razgradnju onečišćenja. U većini slučajeva za sanaciju onečišćenog područja koristi se oksidacijsko sredstvo kalijev permanganat (KMnO4).

Izazov takvog projekta sanacije leži u detaljnom planiranju. Procjena opsega područja koja će se tretirati i popis onečišćenja mogući su samo uz pomoć opsežnih istraživačkih mjera i u suradnji sa stručnjacima koji raspolažu relevantnim iskustvom. Nakon što se sve dvojbe definitivno razjasne, u laboratoriju se može odrediti formulacija otopine koja će se primijeniti. Između ostalog, u obzir treba uzeti i karakteristike temeljnog tla koje se sanira. Praktična izvedba nije problematična: u otopinu koja će se primijeniti dodaje se kalijev permanganat, a sama izvedba ne razlikuje se bitno od uobičajene izvedbe mlaznog injektiranja Soilcrete®. Posebna pažnja mora se posvetiti zbrinjavanju otpadne povratne otopine.

Prednosti

Prilagodba vrsti onečišćenja
Zajamčeno miješanje reagensa s onečišćenjem
Mogućnost izvedbe ispred, unutar i ispod objekata i infrastrukture
Primjenjivo gdje god je tehnički izvedivo
Sinergijski učinci s osiguranjem iskopa građevinskih jama i temeljenja

Osiguranje kvalitete

Kontrola uspješnosti provodi se uzimanjem uzoraka okomitim i vodoravnim bušenjem stupnjaka i analizom tih uzoraka u ovlaštenom laboratoriju.