Duboko temeljenje uz pomoć uvibriranih betonskih pilota (UBP) izvodi se na temelju Općeg građevinskog odobrenja Njemačkog instituta za građevinarstvo izdanog za uvibrirane betonske pilote UBP, odnosno BRS (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Deutsches Institut für Bautechnik; Zulassungsgegenstand: Betonrüttelsäulen (BRS)).

Uobičajeni načini upotrebe

Smanjivanje apsolutnog slijeganja
Smanjivanje diferencijalnog slijeganja između projektiranih objekata i okoline

Postupak

VBP, odnosno UBP sljedeći je korak u razvoju UŠS sustava za poboljšavanje temeljnog tla, u kojima se koriste uvibrirani šljunčani stupnjaci, i UBS sustava s uvibriranim šljunčanim stupnjacima, a u njemu se umjesto lomljenog kamenog materijala ili čistog betona (npr. C12/15 ili C15/20) ugrađuje pumpani beton raznih tlačnih čvrstoća (npr. C25/30 ili C30/37).

Pumpani beton pri toj metodi ugradnje zbog neodgovarajuće viskoznosti nije moguće nabijati u tlo, što eliminira efekt poboljšanja temeljnog tla iz primjera sa sustavima izvedbe UŠS ili UBS. Primjena uvibriranih betonskih pilota (UBP, odnosno BRS) dolazi u obzir kada je potrebno na klasičan način prenijeti projektirana opterećenja na nosive niže slojeve temeljnog tla.

Za odgovarajuću izvedbu dubokog temeljenja uz pomoć uvibriranih betonskih pilota (UBP, odnosno BRS) treba se dosljedno pridržavati postupaka izvedbe. Izvodi se posebnim vibratorom s kontroliranim navođenjem, montiranim na izvedbenu garnituru koja ima mogućnost aktiviranja.

Ugradnja materijala provodi se metodom „bottom feed”, tj. dovođenjem pumpanog betona na mjesto izvedbe kroz vrh vibracijske igle uz pomoć pumpe za beton. Stupnjak se mora izvesti uz kontinuirano povlačenje vibracijske igle unatrag prema površini uz istodobno kontinuirano pumpanje betona. 

Prednosti

Nudi ekonomično rješenje za temeljenje
Izvedba je brza pa dalji građevinski radovi mogu uslijediti vrlo brzo
Tehnologija koja čuva okoliš
Iznimno tih postupak uz slabe vibracije
Zahvaljujući primjeni postupka kojim se razdire okolno tlo, tijekom izvedbe treba ukloniti samo malu količinu iskopanog materijala, što smanjuje troškove njegovog zbrinjavanja

Osiguranje kvalitete

Postupak izvedbe nadzire se uz bilježenje parametara. Sva se mjerenja provode elektronički te su posve automatizirana. Kontinuirano se mjere brojne karakteristike, koje se bilježe na certifikatu. Dodatna se kontrola provodi provjerom cjelovitosti metodom PIT (test integriteta pilota) i provjerom nosivosti metodama DLT i SLT (dinamički i statički test opterećenja).