Zaštitne zavjese služe kao okomiti zidovi za brtvljenje i zaštitu od vodoravnih tokova podzemnih voda. Njima se mogu izolirati onečišćena područja i tla s ciljem zaštite okolnih podzemnih voda.

zaštitne-zavjese

Uobičajeni načini upotrebe

Brtvljenje na mjestu dodira s tokom podzemne vode
Brtvljenje brana u zaštiti od poplava
Lokalizacija onečišćenih mjesta

Postupak

Pri izvedbi zaštitne zavjese u postojeće se temeljno tlo uvibrira tome prilagođeni čelični nosač H oblika, na koji se montira dubinski vibrator.Pri izvlačenju materijala otopina vezivnog sredstva ubrizgava se u tlo kroz posebnu cijev, koja je na čelični nosač montirana tako da se prazan prostor nastao izvlačenjem smjesta i bez prekida zapunjava.

Nakon skrućivanja otopine za zaštitnu zavjesu nastaje trajna niskopropusna barijera za podzemne vode i procjednu vodu. Zaštitne zavjese nisu namijenjene apsorpciji statičkih sila.

Prednosti

Nudi ekonomično rješenje za brtvljenje na velikim površinama
Brza izvedba
Tehnologija koja čuva okoliš
Iznimno tih postupak uz slabe vibracije
Primjenom ovog postupka ne vrše se iskopi, što smanjuje troškove odvoza iskopanog materijala
Sprječava prodor podzemnih voda koje sadrže teške metale i organske nečistoće, pri čemu prethodnim pokusima treba odrediti odgovarajuće vezivno sredstvo

Osiguranje kvalitete

Postupak izvedbe nadzire se uz bilježenje parametara. Sva se mjerenja provode elektronički te su posve automatizirana. Kontinuirano se mjere brojne karakteristike, koje se bilježe na certifikatu. Uz to se tijekom izvedbe odvija neprekidna kontrola uzimanjem uzoraka svježe ugrađene vezivne smjese iz netom izvedenih stupnjaka u tekućem stanju.