Vjerujemo da nitko ne bi trebao pretrpjeti štetu kao rezultat našeg rada ili usluga koje pružamo. Naš je krajnji cilj svesti broj nesreća na nulu putem učinkovitoga upravljanja zdravljem i sigurnosti u svim našim aktivnostima.

Odgovornost svih

Razumijemo da je sigurnost odgovornost svih zaposlenika. Vodimo brigu o tome da su svi zaposlenici, izvođači i treće strane propisno obučeni i da se osjećaju dovoljno osnaženima da propitkuju i prijavljuju nesigurne prakse. Jedino zajedničkim radom i prepoznavanjem uloge svakoga od nas možemo doista učiniti razliku.

Sve se nesreće mogu spriječiti

Vjerujemo da se sve ozljede na radu i profesionalne bolesti mogu spriječiti.

Sprječavanje ponavljanja nesreća

Uvijek se trudimo ukloniti uzroke nesreća i rizike, učenjem iz svake nesreće tako da se one više ne ponove.

Standardi sigurnosti

Uvijek se brinemo da su uspostavljeni pravi standardi i postupci za zdravlje i sigurnost, zajedno s pravim alatima i opremom.

Ovlaštenje za zaustavljanje aktivnosti 

Svi smo odgovorni za to da reagiramo kada primijetimo nesigurne aktivnosti, a svatko ima pravo zaustaviti aktivnosti dok one ne postanu sigurne, bez rizika od posljedica.

Vodstvo u sigurnosti

Naši upravitelji i nadzornici odgovorni su za sigurnost naših zaposlenika i od njih očekujemo učinkovito vodstvo u području sigurnosti.