Poboljšavanje temeljnog tla uz pomoć vibracijskog zbijanja nekohezivnog temeljnog tla (VZ, odnosno RDV) primjenjuje se kada je potrebno poboljšati geotehničke karakteristike šljunčanih i pješčanih materijala u slabo stlačenom stanju.

Izvedba na temelju norme SIST EN 14731:2006 (Izvedba posebnih geotehničkih radova – temeljenje uz dubinsko vibriranje).

vibracijsko-zbijanje-temeljnog-tla

Uobičajeni načini upotrebe

Povećavanje nosivosti temeljnog tla, što omogućuje smanjenje kontaktnih podloga za prijenos opterećenja (te su posljedično potrebni manji trakasti i točkasti temelji)
Povećavanje čvrstoće
Povećavanje napetosti smicanja
Smanjivanje propusnosti
Ublažavanje potencijala za likvefakciju temeljnog tla
Smanjivanje apsolutnog slijeganja temeljnog tla
Smanjivanje diferencijalnog slijeganja između projektiranih objekata i okoline

Postupak

Za odgovarajuću izvedbu poboljšavanja temeljnog tla vibracijskim zbijanjem nekohezivnog temeljnog tla treba se dosljedno pridržavati postupaka izvedbe.

Izvodi se uz pomoć nosećih garnitura vlastite izrade ili bagerima sajlašima na čijim čeličnim sajlama visi vibracijska igla s vibratorom.

Vibracijsko zbijanje izvodi se od najniže projektirane točke u temeljnom tlu nagore, prema površini.

Ugradnja kamenog materijala izvodi se metodom „top feed” i mokrim postupkom tj. dovozom kamenog materijala na mjesto izvedbe, gdje se radi komprimiranja temeljnog tla pravi krater koji se na licu mjesta puni kamenim materijalom.

Voda se dovodi radi lakšeg i bržeg prodiranja u materijal temeljnog tla i njegovog stlačivanja tijekom postupka.

Prednosti

Svestrana metoda poboljšavanja temeljnog tla koja se može prilagoditi najrazličitijim uvjetima tla i zahtjevima temeljenja
Nudi ekonomično rješenje za poboljšavanje temeljnog tla
Izvedba je moguća do gotovo bilo koje dubine
Izvedba je brza pa dalji građevinski radovi mogu uslijediti vrlo brzo
Poboljšavanje temeljnog tla omogućuje standardno plitko temeljenje
Tehnologija čuva okoliš upotrebom prirodnih materijala za ugradnju
Iznimno tih postupak uz slabe vibracije

Osiguranje kvalitete

Postupak izvedbe nadzire se uz bilježenje parametara. Sva se mjerenja provode elektronički te su posve automatizirana. Kontinuirano se mjere brojne karakteristike, koje se automatski bilježe na certifikatu vibracijski zbijenog područja. Dodatna se kontrola provodi pomoću CPT i udarnih sondi, pri čemu se uspoređuje stanje prije i nakon postupka poboljšavanja temeljnog tla.