Piloti manjih promjera, koji se nazivaju i mikropilotima, injekcijski su piloti sa središnjom armaturnom šipkom ili čeličnom cijevi promjera manjeg od 300 mm. Piloti se mogu projektirati na tlak, napetost ili kombinirano na tlak/napetost, pri čemu se opterećenje prenosi na tlo preko čeličnog elementa i cementa.

Mikropiloti

Uobičajeni načini upotrebe

Temeljenje novih građevina ili naknadno temeljenje postojećih zgrada
Zaštita od podizanja temeljnih ploča
Građevinske jame i stabilizacija kosina

Postupak

Piloti se mogu postaviti u prethodno izbušenu bušotinu i napuniti cementnom otopinom pod tlakom ili izraditi kao samobušeći element uz istodobnu isplaku cementnom otopinom tijekom izvedbe. Promjer pilota i potrebna zaštita od korozije prilagođavaju se statičkim zahtjevima. Kao nosivi element upotrebljavaju se pune ili šuplje čelične šipke s valjanim beskonačnim navojem.

Elementi nisu prednapeti. Njihova je posebna prednost što se mogu izraditi i u vrlo skučenim uvjetima, uz iznimno malo buke i sa zanemarivim vibracijama. Iz tih su razloga mikropiloti često prvi izbor pri sanaciji postojećih konstrukcija, kada je potrebno temeljenje u samoj građevini ili oko nje.

Budući da se mikropiloti izvode pomoću relativno malih i laganih garnitura za bušenje, često predstavljaju najbolje tehničko i ekonomsko rješenje osobito pogodno za manje građevinske projekte.

Prednosti

Preuzima tlačna, vlačna ili naizmjenična tlačna/vlačna opterećenja uz mogućnost preuzimanja malih posmičnih opterećenja
Mogu se izvoditi u zatvorenim prostorima
Prilagodljivo određivanje duljine izvedbe
Mogu poslužiti kao ekonomična alternativa ubušenim pilotima
Mogu se kombinirati s drugim tehnikama temeljenja koje tako predstavljaju cjenovno učinkovitu alternativu

Osiguranje kvalitete

Keller Grundbau raspolaže bogatim iskustvom na području ispitivanja opterećenja u različitim temeljnim tlima. U kombinaciji s našim odjelom za pripremu projekata temeljenja sva se rješenja individualno prilagođavaju konkretnom projektu. Uz to je za osiguranje kvalitete važna provedba ispitivanja opterećenja propisana normom, kao i pridržavanje specifikacija proizvoda i relevantnih standarda ili odobrenja proizvođača.