U sipkom tlu koje se lako zbija potrebni su strukturni elementi – konkretno, sustavi dubokog temeljenja – koji opterećenja prenose na dublja nosiva tla ili stijene. Bilo da je riječ o izvedbi na gradilištu ili unutar postojećih građevina, Keller može za vaš projekt ponuditi optimalno rješenje koje se oslanja na sustave dubokog temeljenja. To se rješenje upotrebljava i kada na temeljno tlo treba prenijeti vlačne sile.