KDP – Keller duktilni piloti imaju širok raspon upotrebe. Koriste se za temeljenje objekata, kao temelji upornika mostova ili kao zaštita za kosine i nasipe.

keller-duktilni-pilot

Uobičajeni načini upotrebe

Gradnja zgrada
Industrijska gradnja
Temeljenje podzemnih vodova
Temeljenje mostova
Zaštita nasipa
Temeljenje teško dostupnih objekata i objekata izloženih vlačnim opterećenjima, poput npr. dalekovoda

Postupak

Nakon pripreme radnog platoa, na području temelja na lokaciji izvedbe KDP pilota pripremi se čelični vodeći dio, koji je optimalno oblikovan za probijanje temeljnog tla prilikom zabijanja pilota. Na taj se dio nadovezuju litoželjezni piloti duljine 5 – 6 m koji se međusobno povezuju poveznicima, što omogućuje izvedbu gotovo proizvoljnih duljina KDP pilota. Odsjeci cijevi zabijaju se u temeljno tlo hidrauličnim čekićem montiranim na hidraulični bager i različitim frekvencijama zabijanja, ovisno o vrsti temeljnog tla.

S gledišta promjera korištenog čeličnog vodećeg dijela razlikujemo dvije konstrukcijske mogućnosti izvedbe KDP pilota:

  • KDP - piloti s proširenim vodećim dijelom, koji se pune betonom pod tlakom (beton se pumpa kroz cijev pilota tako da istječe kroz bočni otvor na dnu pilota i duž omotača pilota natrag do površine, tvoreći betonsko kućište oko čelične jezgre pilota). U toj se varijanti izvedbe opterećenja prenose u temeljno tlo putem plašta i vrha pilota.
  • KDP - piloti bez proširenog vodećeg dijela, koji se pune betonom bez upotrebe tlaka (beton se pumpa kroz cijev pilota tako da se popuni šuplja unutrašnjost litoželjeznog pilota). U toj se varijanti izvedbe opterećenja prenose u temeljno tlo uglavnom samo putem vrha pilota.

Nakon izrade se na gornju kotu pilota postavlja gornja čelična ploča namijenjena distribuciji opterećenja. U slučaju da treba preuzeti projektirana vlačna opterećenja, u svježi se beton u pilotu postavlja čelični nastavak u obliku armaturnog, odnosno GEWI® čelika, koji omogućuje prijenos vlačnih opterećenja.

Prednosti

Izrada do 800 m pilota u jednoj radnoj smjeni
Sustav omogućuje izvedbu proizvoljne duljine bez otpada
Nema iskopanog otpadnog materijala
Karakteristične nosivosti do 1200 kN
Sustav primjenjiv na niz različitih vrsta temeljnog tla
Lagan i prilagodljiv sustav pilotiranja primjeren i manjim gradilištima
Ekonomski optimizirano temeljenje
Niski zahtjevi u pogledu pripreme radne površine za izvedbenu garnituru

Osiguranje kvalitete

Tvrtka Keller Grundbau zadnjih je godina stekla golemo iskustvo u izvedbi zabijenih duktilnih pilota. Uzimajući u obzir karakteristike čekića, vrijeme zabijanja i geometriju pilota moguće je koristiti empirijski razvijene kriterije za zabijanje pilota, koji proizlaze iz brojnih rezultata ispitivanja opterećenja, npr. iz sustava baze podataka o ispitivanjima opterećenja Pile HAY-Proof-System®, kojima se može optimalno prilagoditi duljinu pilota traženoj nosivosti u skladu s lokalnim karakteristikama temeljnog tla. Sustavi izvedbe pilota manjih promjera prilagođeni za izvedbu pilota velikih promjera. U tom se sustavu za izvedbu betonskih armiranih pilota klasičnih promjera većih od 300 mm koriste sustavi garnitura za bušenje namijenjenih izvedbi mikropilota.