Deep soil mixing (DSM) sve se češće koristi za poboljšavanje tla manje nosivosti u slučaju poteškoća s temeljenjem te za brtvljenje.

deep-soil-mixing-mokri-postupak

Uobičajeni načini upotrebe

Stabilizacija brana i izvedba brtvenih zavjesa
Stabilizacija cestovnih i željezničkih nasipa
Stabilizacija iskopa građevinskih jama
Zaštita kosina i nasipa
Ublažavanje potencijala za likvefakciju temeljnog tla
Smanjivanje apsolutnog slijeganja
Smanjivanje diferencijalnog slijeganja
Poboljšavanje tla te sanacija i imobilizacija onečišćenih područja

Postupak

Pri dubinskom se miješanju tla s cementnom masom okvir za bušenje (u jednostrukoj, dvostrukoj ili trostrukoj izvedbi), na kojem se nalaze posebne lopate za miješanje temeljnog tla s materijalom za ugradnju, bušenjem spušta na predviđenu izvedbenu dubinu.

Prednosti

Brza i nezahtjevna implementacija

Osiguranje kvalitete

Postupak izvedbe nadzire se uz bilježenje parametara. Sva se mjerenja provode elektronički te su posve automatizirana. Kontinuirano se mjere brojne karakteristike, koje se bilježe na certifikatu. Uz to se tijekom izvedbe odvija neprekidna kontrola uzimanjem uzoraka svježe ugrađene cementne smjese iz netom izvedenih DSM stupnjaka u tekućem stanju. Putem bušenja jezgre stupnjaka dodatno se mogu provjeriti homogenost, integritet, propusnost i čvrstoća proizvedenih DSM elemenata.