Uspravne se drenaže u kombinaciji s predopterećenjem upotrebljavaju za stvrdnjavanje mekog, vodom zasićenog, sitnozrnatog tla. Prethodno izračunata slijeganja temeljnog tla za projektirano opterećenje mogu se tako unaprijed pospješiti izvođenjem kombinacije vertikalne drenaže i nasipa za predopterećenje.

uspravne-drenaže

Uobičajeni načini upotrebe

Povećavanje nosivosti temeljnog tla
Smanjivanje apsolutnog slijeganja
Smanjivanje diferencijalnog slijeganja između projektiranih objekata i okoline
Osobito na mekim, vodom zasićenim i sitnozrnatim tlima kao što su mulj i glina
Pospješivanje oslobađanja viška vode iz pora temeljnog tla

Postupak

Vertikalne drenaže ugrađuju se u temeljna tla uz pomoć noseće garniture na koju je spojena šuplja čelična cijev pravokutnog oblika u kojoj se nalazi drenažna traka koja se navodi posebnim vodilicama.

Donji kraj drenažne trake opremljen je čeličnom kukom koja sprječava njezino povlačenje natrag prema površini prilikom vraćanja cijevi s najveće projektirane dubine.

Prednosti

Pospješivanje konsolidacije temeljnog tla
Nudi ekonomično rješenje za poboljšavanje temeljnog tla pri gradnji na velikim površinama
Izvedba je brza pa dalji građevinski radovi mogu uslijediti vrlo brzo
Tehnologija čuva okoliš upotrebom prirodnih materijala za ugradnju
Iznimno tih postupak bez vibracija
Primjenom ovog postupka ne vrše se iskopi, što smanjuje troškove odvoza iskopanog materijala

Osiguranje kvalitete

Postupak izvedbe nadzire se uz bilježenje parametara. Sva se mjerenja provode elektronički te su posve automatizirana. Kontinuirano se mjere brojne karakteristike, koje se bilježe na certifikatu. Vremenski tijek konsolidacije terena podložnog slijeganju prati se geodetskim mjerenjima uz pomoć mreže prethodno postavljenih ploča za slijeganje, što se može kombinirati s horizontalno postavljenim inklinometrima ispod predopterećenog nasipa.