Opasnost od likvefakcije tla česta je poteškoća u područjima ugroženim potresima, gdje se tlo uslijed dinamičkih učinaka počinje ponašati kao viskozna tekućina, što može dovesti do oštećenja struktura koje počivaju na njemu.

Likvefakcija tla zbog dinamičkih opterećenja ne mora značiti da na tom mjestu nije moguće razvijati infrastrukturu niti automatski zahtijevati izvedbu dubokog temeljenja. Keller raspolaže brojnim ekonomičnim tehnikama za ublažavanje likvefakcije.