Tlima je često potrebna obrada kako bi izdržala težinu građevine ili prenijela opterećenja koja željena infrastruktura zahtijeva. To se može postići tehnologijama za poboljšavanje temeljnog tla ili izvedbom temeljenja kojim se opterećenja prenose na dublje, nosive slojeve temeljnog tla.