2018. i 2020. godine do Luke Koper izgrađene su nove cestovne veze koje sve opterećenijoj luci omogućuju veću protočnost logističkih procesa.

Keller sudjeluje u izgradnji lučke infrastrukture u Luci Koper

Projekti

Keller je izveo poboljšavanje temeljnog tla koristeći UŠS, odnosno RSV – uvibrirane šljunčane stupnjake, koji su bili jedino ekonomski smisleno rješenje za gradnju u zahtjevnim geološkim uvjetima.

Izazov

Geotehničke karakteristike tla na tom su području nepovoljne i vrlo nehomogene. Ispod sloja nasipa debljine od 1,0 do 3,0 m temeljna tla do dubine od oko 20 m, a na nekim dijelovima i znatno dublje, čine stlačivi i slabo nosivi glinoviti i muljeviti morski sedimenti. Na nekim se područjima na različitim radnim dubinama pojavila glina teško mjesive konzistencije.

Rješenje

Keller je na oba ulaza proveo poboljšavanje temeljnog tla kojim je izvedeno homogeno polje na kojem je bilo moguće graditi nasipe visine do 5 m. Izvedeno je oko 13 000 m UŠS, odnosno RSV – uvibriranih šljunčanih stupnjaka promjera 70 i 80 cm uz dubinu izvedbe do 20,0 m.

Činjenice o projektu

Investitor

Luka Koper d.d.

Poslovne jedinice tvrtke Keller

Keller Grundbau Ges.mbH, Söding kod Graza

Glavni izvođač

Kolektor CPG d.o.o.